Ορολογίες

Ο χώρος των κρυπτονομισμάτων χαρακτηρίζεται από πληθώρα ΄΄άγνωστων λέξεων΄΄. Βρέιτε εδώ όλες τις ορολογίες για να σας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των crypto.

ΑρχικήUncategorizedΟρολογίες

Μοιραστείτε το

Α

ΑΓΟΡΑ (Market)

Mια αγορά, συνήθως αναφέρεται ως αγορά κρυπτογράφησης, είναι ένα μέρος όπου οι αγοραστές και οι πωλητές μπορούν να συναλλάσσονται με κρυπτονομίσματα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αγορών για διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων, όπως των κεντρικών ανταλλαγών, των αποκεντρωμένων ανταλλαγών και των πλατφορμών peer-to-peer (P2P).

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Ένας αλγόριθμος είναι ένα σύνολο κανόνων ή μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να λυθεί ένα πρόβλημα ή να επιτευχθεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούν πολύπλοκους αλγόριθμους για την επαλήθευση των συναλλαγών και την προσθήκη νέων μπλοκ στο blockchain.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ

Ένα ανταλλακτήριο είναι μια πλατφόρμα όπου οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν κρυπτονομίσματα.

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ

Η ανταμοιβή είναι μια πληρωμή ή κίνητρο που δίνεται στους εξορύκτες-miners για τη δουλειά τους που συμβάλλουν στην ασφάλεια και τη διατήρηση της ακεραιότητας ενός δικτύου κρυπτονομισμάτων. Οι εξορύκτες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο υλικό υπολογιστή για την εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών και την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων, γνωστών ως «εξόρυξη».

ΑΠΑΤΗ (Scam)

Απάτη στον χώρο των κρυπτονομισμάτων είναι οποιαδήποτε δόλια ή παραπλανητική δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί για να κλέψει ή να εξαπατήσει τους χρήστες από τα κρυπτονομίσματα ή τις προσωπικές τους πληροφορίες.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ (DEX)

Το Decentralized Exchange (DEX) είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που λειτουργεί με αποκεντρωμένο τρόπο, χωρίς κεντρική αρχή ή μεσάζοντα. Τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια χρησιμοποιούν έξυπνα συμβόλαια για να διευκολύνουν την αγορά και πώληση κρυπτονομισμάτων μεταξύ των χρηστών και είναι χτισμένα πάνω σε ένα δίκτυο blockchain.

ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (Deflation)

Ο αποπληθωρισμός είναι η μείωση του γενικού επιπέδου τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών σε μια οικονομία σε μια χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο χρηματικό ποσό μπορεί να αγοράσει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες καθώς πέφτουν οι τιμές.

Β

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Ένα βασικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που μια κεντρική τράπεζα θα χρεώσει στις εμπορικές τράπεζες για δάνεια. Το βασικό επιτόκιο είναι επίσης γνωστό ως τραπεζικό επιτόκιο ή βασικό επιτόκιο.

Γ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ

Γραμμάτιο είναι ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται σε αγοραπωλησίες και εμπορικές συναλλαγές. Στην ουσία πρόκειται για ένα χρεόγραφο, δηλαδή για ένα συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών που συμμετέχουν στην συναλλαγή.

Δ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ (Public Keys)

Ένα δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ενός πορτοφολιού και τη λήψη συναλλαγών. Είναι μια μεγάλη σειρά χαρακτήρων που δημιουργείται χρησιμοποιώντας έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο και είναι μοναδική για κάθε πορτοφόλι. Τα δημόσια κλειδιά είναι ένα σημαντικά σε ότι αφορά την ασφαλείας των πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, καθώς επιτρέπουν στον κάτοχο ενός πορτοφολιού να αποδείξει την ιδιοκτησία του πορτοφολιού και να εξουσιοδοτήσει τις συναλλαγές. Ονομάζονται “δημόσια” κλειδιά επειδή μπορούν να μοιραστούν με άλλους και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του πορτοφολιού και τη λήψη συναλλαγών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Address)

Στο πλαίσιο των κρυπτονομίσματων, μια διεύθυνση είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την αποστολή ή λήψη κρυπτονομισμάτων. Είναι παρόμοιο με έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή μια διεύθυνση email, καθώς χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του παραλήπτη μιας συναλλαγής. Οι διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων αποτελούνται συνήθως από μια μεγάλη σειρά γραμμάτων και αριθμών και δημιουργούνται συχνά χρησιμοποιώντας κρυπτογραφικούς αλγόριθμους για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η μοναδικότητά τους.

Ε

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Το έξυπνο συμβόλαιο καθορίζει τους όρους μιας συμφωνίας, αλλά σε αντίθεση με το παραδοσιακό συμβόλαιο, οι όροι της συμφωνίας εκτελούνται ως κώδικας σε μια αλυσίδα μπλοκ. Είναι προγράμματα υπολογιστών που εκτελούνται αυτόματα καθώς τα μέρη μιας συμφωνίας εκπληρώνουν τους όρους της, χωρίς να απαιτείται διαμεσολάβηση από κάποιο τρίτο.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ (Confirmation)

Η επιβεβαίωση αναφέρεται στη διαδικασία προσθήκης μιας συναλλαγής στο blockchain, το οποίο είναι ένα αποκεντρωμένο, κατανεμημένο βιβλίο που καταγράφει όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο κρυπτονομισμάτων.

ΕΠΙΘΕΣΗ 51%

Μια επίθεση 51% είναι ένας τύπος επίθεσης που συμβαίνει όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων ελέγχει περισσότερο από το 50% της υπολογιστικής ισχύος (hashrate) σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο blockchain. Αυτό τους επιτρέπει να ελέγχουν αποτελεσματικά το δίκτυο, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον έλεγχο της πλειοψηφίας τους για να επικυρώσουν τις συναλλαγές, να προσθέσουν νέα μπλοκ στην αλυσίδα και να αντιστρέψουν ή να τροποποιήσουν προηγούμενες συναλλαγές.

Ζ

ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Capital Losses)

Οι ζημιές κεφαλαιών συμβαίνουν όταν η αξία μιας επένδυσης σε κρυπτονομίσματα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η αξία του κρυπτονομίσματος μειωθεί ή εάν πουλήσετε το κρυπτονόμισμα για λιγότερο από αυτό που πληρώσατε για αυτό.

Η

ΗΓΕΣΙΑ ΤΙΜΩΝ

Η ηγεσία των τιμών στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων, αναφέρεται στην ιδέα ότι ορισμένα κρυπτονομίσματα μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στον καθορισμό της συνολικής κατεύθυνσης της αγοράς. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα έχει μεγάλη κεφαλαιοποίηση αγοράς, διαπραγματεύεται ευρέως ή θεωρείται ως σημείο αναφοράς για την απόδοση άλλων κρυπτονομισμάτων.

Θ

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Οι θεσμικοί επενδυτές είναι μεγάλοι οργανισμοί που επενδύουν σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως κρυπτονομίσματα, παράγωγα, αμοιβαία κεφάλαια, για λογαριασμό των πελατών τους ή για δικό τους όφελος.

Ι

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ (Private Keys)

Ένα ιδιωτικό κλειδί χρησιμοποιείται για την πρόσβαση και τον έλεγχο των κρυπτονομισμάτων σας σε ένα πορτοφόλι. Είναι μια μεγάλη σειρά χαρακτήρων που δημιουργείται χρησιμοποιώντας έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο και είναι μοναδική για κάθε πορτοφόλι. Τα ιδιωτικά κλειδιά είναι η ασφάλεια των πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων σας, καθώς επιτρέπουν στον κάτοχο ενός πορτοφολιού να αποδείξει την ιδιοκτησία των κεφαλαίων στο πορτοφόλι και να εξουσιοδοτήσει τις συναλλαγές. Ονομάζονται “ιδιωτικά” κλειδιά επειδή πρέπει να διατηρούνται ιδιωτικά και ασφαλή και δεν πρέπει να μοιράζονται με κανέναν άλλο.

Κ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ (Ledger)

Το καθολικό είναι ένα αρχείο όλων των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα δίκτυο blockchain. Στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων, το καθολικό είναι μια ψηφιακή εγγραφή όλων των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς νομισμάτων από τη μια διεύθυνση στην άλλη.

ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Τα κρυπτονομίσματα είναι ψηφιακά νομίσματα τα οποία υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, και τα οποία χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση για την ασφάλεια των συναλλαγών. Δεν έχουν κεντρική αρχή έκδοσης ή ρύθμισης όπως για παράδειγμα Τράπεζα ή κυβέρνηση, αντίθετα χρησιμοποιούν ένα αποκεντρωμένο σύστημα για την καταγραφή των συναλλαγών και την έκδοση νέων μονάδων.

Λ

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ (White paper)

Η λευκή βίβλος είναι ένα έγγραφο που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα ή ζήτημα. Στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων, μια λευκή βίβλος είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές ενός συγκεκριμένου έργου κρυπτονομίσματος ή blockchain. Συνήθως παρέχει μια λεπτομερή εξήγηση του τρόπου λειτουργίας του κρυπτονομίσματος ή του blockchain, συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης τεχνολογίας και πρωτοκόλλων, καθώς και των στόχων του.

ΛΕΥΚΗ ΛΙΣΤΑ (White List)

Μια λευκή λίστα είναι μια λίστα εγκεκριμένων ατόμων ή οντοτήτων που επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση ή δραστηριότητα, όπως μια αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO) ή μια πώληση token. Οι λευκές λίστες χρησιμοποιούνται συνήθως από εταιρείες ή οργανισμούς για να διασφαλιστεί ότι μόνο εγκεκριμένοι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση ή τη δραστηριότητα.

Μ

ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ ΦΡΑΣΗ (Mnemonic Seed)

Μια μνημονική φράση είναι μια ακολουθία λέξεων που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση των ιδιωτικών κλειδιών ενός πορτοφολιού. Τα ιδιωτικά κλειδιά χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση και τον έλεγχο των κεφαλαίων σε ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων και είναι σημαντικό να διατηρούνται ασφαλή και να υποστηρίζονται σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς. Με την μνημονική φράση είναι ένας τρόπος για να αποθηκεύσετε εύκολα και με ασφάλεια τα ιδιωτικά κλειδιά ενός πορτοφολιού με τρόπο που να μπορείτε εύκολα να γράψετε ή να απομνημονεύσετε. Είναι συνήθως μια ακολουθία 12-24 λέξεων που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο.

Ν

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Νομοθετικός κίνδυνος είναι το ρίσκο που παίρνει μια επιχείρηση είτε να εισαχθεί μια νέα νομοθεσία, είτε να αλλάξει μια παλαιότερη, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά οι επενδύσεις της.

Ξ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δηλαδή η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι η διαδικασία μετατροπής χρήματος που αποκτήθηκε με παράνομους τρόπους, σε χρήμα που αποκτήθηκε με νόμιμους τρόπους.

Ο

ΟΜΟΛΟΓΑ

Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού και στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό τόκων.

Π

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Τα παραδοσιακά νομίσματα, θεωρούνται ως ένα μέσο ανταλλαγής, που αποτελούνται από χαρτονομίσματα χωρίς καμία εγγενή αξία. Είναι επίσης τραπεζικές καταθέσεις που μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα χαρτονομίσματα σε είδος.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (Inflation)

Ο πληθωρισμός είναι ένα οικονομικό φαινόμενο που αναφέρεται στη γενική αύξηση των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών με την πάροδο του χρόνου. Ο πληθωρισμός συνήθως μετράται ως μια ετήσια ποσοστιαία αύξηση στο συνολικό επίπεδο τιμών ενός καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών και εκφράζεται ως ποσοστό.

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (Crypto Wallet)

Το crypto wallet είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, αποστολή και λήψη κρυπτονομισμάτων. Είναι παρόμοιο με ένα παραδοσιακό πορτοφόλι στο ότι κρατά το νόμισμά σας και σας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσετε, αλλά είναι ψηφιακό και υπάρχει μόνο στο διαδίκτυο.

Ρ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity)

H ρευστότητα αναφέρεται στην ευκολία με την οποία ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί στην αγορά. Ένα κρυπτονόμισμα θεωρείται ρευστό εάν μπορεί εύκολα να αγοραστεί ή να πωληθεί χωρίς να επηρεαστεί η τιμή και εάν υπάρχει μια μεγάλη αγορά αγοραστών και πωλητών διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

Σ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ (Transaction)

Μια συναλλαγή αναφέρεται στη μεταφορά κρυπτονομίσματος από ένα πορτοφόλι ή μια διεύθυνση σε μια άλλη. Οι συναλλαγές αποτελούν ουσιαστικό μέρος του οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων, καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν κρυπτονομίσματα και να μεταφέρουν αξία μεταξύ πορτοφολιών ή διευθύνσεων.

T

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (Transaction Fee)

Ένα τέλος συναλλαγής είναι ένα τέλος που χρεώνεται στους χρήστες για την επεξεργασία και την επικύρωση των συναλλαγών σε ένα δίκτυο blockchain. Τα τέλη συναλλαγών καταβάλλονται συνήθως στα κρυπτονομίσματα του blockchain και χρησιμοποιούνται για την αποζημίωση των εξορυκτών ή των επικυρωτών που εκτελούν το έργο της επεξεργασίας και της επικύρωσης των συναλλαγών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Technical Analysis)

Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος αξιολόγησης τίτλων ή περιουσιακών στοιχείων μέσω της ανάλυσης στατιστικών τάσεων και προτύπων στη δράση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου. Η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιείται συνήθως από επενδυτές για τον εντοπισμό τάσεων, προτύπων και πιθανών ευκαιριών στην αγορά.

Υ

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ

Η υποτίμηση αναφέρεται σε μείωση της αξίας ενός κρυπτονομίσματος σε σχέση με άλλα νομίσματα ή περιουσιακά στοιχεία. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, όπως αλλαγές στη ζήτηση ή προσφορά της αγοράς, ρυθμιστικές αλλαγές ή αλλαγές στο επενδυτικό κλίμα.

Φ

ΦΑΛΑΙΝΕΣ (Whales)

Ο ορισμός ”φάλαινες” στα κρυπτονομίσματα αναφέρονται σε άτομα ή οντότητες που κατέχουν μεγάλη ποσότητα ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος. Αυτά τα άτομα ή οι οντότητες μπορεί να έχουν δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά λόγω της ικανότητας τους να αγοράζουν ή να πουλούν μεγάλες ποσότητες κρυπτονομισμάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών. Οι φάλαινες θεωρούνται συχνά ως παίκτες με επιρροή στην αγορά κρυπτονομισμάτων και παρακολουθούνται στενά από εμπόρους και επενδυτές. Ο όρος “φάλαινα” χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει κάποιον που κατέχει μεγάλο αριθμό περιουσιακών στοιχείων, καθώς έχει τη δυνατότητα να κινήσει την αγορά όπως ακριβώς μια πραγματική φάλαινα κινείται στο νερό.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Φοροδιαφυγή είναι κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου, με την οποία επιδιώκει τη μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης ή αποφυγή καταβολής του φόρου που του έχει βεβαιωθεί. Σε ότι αφορά τα κρυπτονομίσματα,η φοροδιαφυγή μπορεί να συμβεί εάν κάποιος χρησιμοποιεί συναλλαγές κρυπτονομισμάτων για να υποδηλώνει σκόπιμα το εισόδημά του ή να κρύψει περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να μειώσει το ποσό των φόρων που οφείλει.

Χ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Το χρηματιστήριο είναι μια χρηματοπιστωτική αγορά όπου αγοράζονται και πωλούνται μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Στο πλαίσιο του κρυπτονομίσματος, ο όρος “χρηματιστήριο” μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και να αναφέρεται σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Ψ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Το ψηφιακό νόμισμα, γνωστό και ως κρυπτονόμισμα, είναι ένας τύπος ηλεκτρονικού νομίσματος που χρησιμοποιεί κρυπτογραφία για ασφαλείς οικονομικές συναλλαγές. Είναι αποκεντρωμένο, που σημαίνει ότι δεν ελέγχεται από καμία κεντρική αρχή, όπως μια κυβέρνηση ή μια τράπεζα.

Ω

ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου, όπως ένα κρυπτονόμισμα, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Τα κρυπτονομίσματα είναι μια σχετικά νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και η αξία τους καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνάμεις της αγοράς και από τις κινήσεις των επενδυτών. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί πόσο καιρό ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα θα παραμείνει πολύτιμο ή σε χρήση.

A

ALPHA

Στο πλαίσιο των κρυπτονομίσματων το ”Alpha” αναφέρεται σε ένα μέτρο της απόδοσης ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος σε σχέση με τη συνολική αγορά. Το Alpha χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο της προστιθέμενης αξίας ή της αφαίρεσης από μια συγκεκριμένη επένδυση ή στρατηγική.

ALTCOINS

Τα Altcoins αναφέρoνται σε οποιοδήποτε τύπο κρυπτονομίσματος εκτός από το Bitcoin. Τα Altcoins δημιουργούνται συχνά για να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά του Bitcoin ή για να αντιμετωπίσουν ορισμένους περιορισμούς του Bitcoin. Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά των altcoin περιλαμβάνουν ταχύτερους χρόνους συναλλαγών, βελτιωμένο απόρρητο και τη δυνατότητα επεξεργασίας περισσότερων συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά διαθέσιμα altcoins, το καθένα με τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά.

ALTCOIN TRADER

Altcoin trader είναι κάποιος που αγοράζει και πουλά altcoins ως μια μορφή επένδυσης ή κερδοσκοπίας. Οι έμποροι Altcoin στοχεύουν να επωφεληθούν από τις κινήσεις των τιμών στην αξία των altcoin. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αγορά altcoin όταν η τιμή είναι χαμηλή και την πώλησή τους όταν η τιμή είναι υψηλή ή το αντίστροφο. Οι έμποροι Altcoin μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες στρατηγικές και τεχνικές για να προβλέψουν τις κινήσεις των τιμών.

AML

Το AML (Anti-Money Laundering) σημαίνει “Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος”. Αναφέρεται σε νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το ξέπλυμα χρήματος είναι η διαδικασία συγκάλυψης των εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ως νόμιμα κεφάλαια. Περιλαμβάνει τη μεταφορά χρημάτων μέσω μιας σειράς συναλλαγών προκειμένου να συγκαλυφθεί η πηγή των κεφαλαίων και να γίνει δύσκολος ο εντοπισμός τους. Εφαρμόζονται μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων οικονομικών εγκλημάτων, όπως η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η φοροδιαφυγή.

API

Το API είναι η συντομογραφία του Automatic Programming Interface και είναι ένα σύνολο κανόνων και πρωτοκόλλων που ορίζει πώς δύο συστήματα ή στοιχεία μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα API καθορίζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των στοιχείων λογισμικού, όπως τα δεδομένα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

ARBITRAGE

Arbitrage είναι η πρακτική αγοράς και πώλησης των ίδιων ή παρόμοιων χρηματοοικονομικών μέσων ή περιουσιακών στοιχείων σε διαφορετικές αγορές ή τοποθεσίες προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τις διαφορές τιμών. Για παράδειγμα ένας Arbitrage trader αγοράζει ένα νόμισμα σε μια χώρα και το πουλάει σε άλλη με σκοπό να κερδίσει από την διαφορά των τιμών στις δύο αγορές.

AIRDROP

Το airdrop είναι μια διανομή ενός κρυπτονομίσματος σε μεγάλο αριθμό διευθύνσεων και αυτό συνήθως γίνεται δωρεάν. Τα Airdrops χρησιμοποιούνται συχνά ως τακτική μάρκετινγκ για την προώθηση ενός νέου κρυπτονομίσματος ή για την προώθηση της υιοθέτησης ενός υπάρχοντος κρυπτονομίσματος.

ASHDRAKED

Το “Ashdraked” είναι ένας όρος που αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία ένας έμπορος έχει χάσει όλα τα κεφάλαιά του λόγω μιας συναλλαγής που πήγε στραβά. Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, δεν είναι ασυνήθιστο οι έμποροι να χάνουν χρήματα λόγω της εξαιρετικά ασταθούς φύσης των κρυπτονομισμάτων και των κινδύνων που ενέχει η διαπραγμάτευση τους.

ASIC

Το ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) είναι ένας τύπος μικροτσίπ που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία, όπως η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων ή η επεξεργασία δεδομένων. Τα ASIC χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ταχύτητα και εξειδικευμένη επεξεργασία.

ATH

Το ATH (All-Time High) στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων αναφέρεται στην υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ από ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. Το ΑΤΗ είναι σημαντικός όρος για τα κρυπτονομίσματα και μπορεί να υποδηλώνουν ισχυρή ζήτηση της αγοράς ή ενδιαφέρον των επενδυτών για ένα συγκεκριμένο κρυπτονομίσματα.

ATL

Στο κόσμο των κρυπτονομισμάτων το ATL (All Time Low) αναφέρεται στη χαμηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ από ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα.

AVATAR

Ένα avatar είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός ατόμου ή ενός χαρακτήρα σε έναν εικονικό κόσμο ή παιχνίδι. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε μια γραφική αναπαράσταση ενός χρήστη σε μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων ή σε έναν εικονικό βοηθό που αναπαριστά ένα πραγματικό άτομο σε ένα εικονικό περιβάλλον. Ο όρος προέρχεται από τον Ινδουισμό, όπου ένα άβαταρ αναφέρεται στην ενσάρκωση μιας θεότητας στη γη.

B

BAG

To ”bag”, στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, αναφέρεται σε μια συλλογή νομισμάτων ή tokens που κατέχει ένα άτομο ή ενας οργανισμός. Ο όρος “bag” χρησιμοποιείται συχνά σε αρνητικό πλαίσιο για να αναφέρεται σε μια μεγάλη ποσότητα ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος που έχει μειωθεί σημαντικά σε αξία και είναι απίθανο να ανακτήσει την αξία του.

BEAR MARKET

Bear market είναι μια συνθήκη αγοράς κατά την οποία οι τιμές των τίτλων, όπως οι μετοχές, τα ομόλογα ή τα κρυπτονομίσματα, γενικά πέφτουν. Χαρακτηρίζεται από αρνητικό κλίμα και έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών, και συνήθως συνοδεύεται από μείωση του όγκου και αστάθεια.

BEAR TRAP

Το bear trap είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται από μία ομάδα εμπόρων που προσπαθούν να χειραγωγήσουν την τιμή ενός κρυπτονομίσματος. Ο στόχος του bear trap είναι να ενθαρρύνει τους επενδυτές να πουλήσουν τις θέσεις τους, κάτι που μπορεί να μειώσει την τιμή του περιουσιακού στοιχείου και να δημιουργήσει ευκαιρίες αγοράς για τους εμπόρους που εκτελούν το bear trap.

BITCOIN

Το Bitcoin είναι ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα που χρησιμοποιεί κρυπτογραφία για ασφάλεια και δεν ελέγχεται από καμία κυβέρνηση ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ήταν το πρώτο κρυπτονόμισμα που δημιουργήθηκε και ήταν ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά από την έναρξή του το 2009.

BITCOIN HALVING

Το bitcoin halving είναι μια διαδικασία που συμβαίνει περίπου κάθε τέσσερα χρόνια στο δίκτυο Bitcoin. Έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τον ρυθμό με τον οποίο δημιουργούνται νέα Bitcoin και να ελέγχει την προσφορά του κρυπτονομίσματος.

BITS

Τα “bits” είναι μια μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για να εκφράσει μικρότερες ποσότητες ενός κρυπτονομίσματος. Ένα bit ισούται με το ένα εκατοστό ενός Bitcoin (0,01 BTC). Για παράδειγμα, εάν η τιμή του Bitcoin είναι 10.000 ευρώ, ένα bit θα αξίζει 100 ευρώ.

BLOCK (Μπλοκ)

Ένα μπλοκ είναι μια μονάδα δεδομένων που αποθηκεύεται στην αλυσίδα μπλοκ. Ένα μπλοκ περιέχει συνήθως έναν αριθμό συναλλαγών που έχουν επαληθευτεί και καταγραφεί στο blockchain, καθώς και άλλες πληροφορίες, όπως μια χρονική σήμανση και ένα κρυπτογραφικό κατακερματισμό του προηγούμενου μπλοκ. Τα μπλοκ αποτελούν ουσιαστικό μέρος της υποδομής ενός κρυπτονομίσματος, καθώς χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια και την επαλήθευση συναλλαγών και για την πρόληψη απάτης.

BLOCK REWARD (Ανταμοιβή Μπλοκ)

Μια ανταμοιβή μπλοκ είναι ένα σύνολο κρυπτονομισμάτων που λαμβάνει ένας εξορύκτης (ή ομάδα εξορύξεων) για την επιτυχή εξόρυξη ενός μπλοκ συναλλαγών στο blockchain. Οι ανταμοιβές μπλοκ είναι ένα κρίσιμο σημείο στο δικτύο του blockchain, καθώς δίνουν κίνητρα στους εξορύκτες να συνεισφέρουν τους υπολογιστικούς τους πόρους στο δίκτυο και συμβάλλουν στην ασφάλεια του δικτύου.

BLOCKCHAIN

Το blockchain είναι ένα αποκεντρωμένο, κατανεμημένο καθολικό που χρησιμοποιείται για την καταγραφή συναλλαγών σε πολλούς υπολογιστές, έτσι ώστε η εγγραφή να μην μπορεί να τροποποιηθεί αναδρομικά χωρίς την αλλαγή όλων των επόμενων μπλοκ και τη συναίνεση του δικτύου. Στο πλαίσιο του κρυπτονομίσματος, ένα blockchain είναι ένα ψηφιακό βιβλίο όλων των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

BREAK EVEN POINT (Νεκρό σημείο)

Ένα Break Even σημείο στα κρυπτονομίσματα αναφέρεται στην τιμή στην οποία μια επένδυση σε κρυπτονομίσματα γίνεται κερδοφόρα. Με άλλα λόγια, είναι το επίπεδο τιμής στο οποίο τα έσοδα από την επένδυση ισούνται με το κόστος της επένδυσης. Αυτή η έννοια χρησιμοποιείται συνήθως από εμπόρους και επενδυτές κρυπτονομισμάτων για να καθορίσουν πότε πρέπει να πουλήσουν τις συμμετοχές τους προκειμένου να αποκομίσουν κέρδος. Το νεκρό σημείο λαμβάνει υπόψη το αρχικό κόστος της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αμοιβών ή προμηθειών, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στην τιμή του κρυπτονομίσματος. Όταν η τιμή του κρυπτονομίσματος φτάσει στο νεκρό σημείο, η επένδυση θεωρείται ότι έχει φτάσει σε κατάσταση μηδενικού κέρδους ή ζημίας και οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της τιμής θα έχει ως αποτέλεσμα κέρδος.

BULL MARKET

Bull Market, δηλαδή μια αγορά ανοδικών τιμών είναι μια αγορά που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες τιμές και αισιοδοξία για το μέλλον. Μια ανοδική αγορά θεωρείται συνήθως ως μια ευνοϊκή αγορά για τους επενδυτές, καθώς μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για κέρδη και για συσσώρευση πλούτου.

BULLRUN

Ο όρος bullrun, δηλαδή μια ανοδική πορεία στην αγορά κρυπτονομισμάτων αναφέρεται σε μια περίοδο διαρκούς και ισχυρής ανάπτυξης της συνολικής αξίας των κρυπτονομισμάτων, που χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών και της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας, πολλοί επενδυτές αγοράζουν, ανεβάζοντας περαιτέρω τις τιμές. Ως αποτέλεσμα, η αξία πολλών κρυπτονομισμάτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

BURN RATES

Τα burn rates στα κρυπτονομίσματα αναφέρονται στην καταστροφή ή οριστική αφαίρεση ορισμένης ποσότητας κρυπτονομίσματος από την κυκλοφορία. Αυτό συνήθως γίνεται με την αποστολή του κρυπτονομίσματος σε μια διεύθυνση όπου το ιδιωτικό κλειδί είναι άγνωστο ή μη ανακτήσιμο, καθιστώντας το κρυπτονόμισμα απρόσιτο και ουσιαστικά το «καίει». Τα ”ποσοστά καύσης” χρησιμοποιούνται συχνά ως μηχανισμός για τη μείωση της συνολικής προσφοράς ενός κρυπτονομίσματος και την αύξηση της σπανιότητας του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αξίας των υπόλοιπων token σε κυκλοφορία, με την προϋπόθεση ότι η ζήτηση παραμένει σταθερή.

C

CBDC (Central Bank Digital Currency)

Το CBDC (Central Bank Digital Currency) σημαίνει Ψηφιακό Νόμισμα Κεντρικής Τράπεζας. Είναι μια ψηφιακή έκδοση του νομίσματος fiat, όπως το δολάριο ΗΠΑ ή το ευρώ, που εκδίδεται και υποστηρίζεται από μια κεντρική τράπεζα. Σε αντίθεση με τα κρυπτονομίσματα, τα οποία είναι αποκεντρωμένα και δεν υποστηρίζονται από μια κυβέρνηση, τα CBDC υποστηρίζονται από την πλήρη πίστη και την πίστη της κυβέρνησης και προορίζονται να λειτουργήσουν ως μέσο ανταλλαγής και αποθήκευσης αξίας, παρόμοια με τα παραδοσιακά φυσικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα.

CLOUD GAMING

Το Cloud gaming αναφέρεται σε μια υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν βιντεοπαιχνίδια σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή και όχι σε μια τοπική συσκευή. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω μιας πλατφόρμας παιχνιδιών cloud, η οποία μεταδίδει το παιχνίδι μέσω Διαδικτύου στη συσκευή του χρήστη.

CLOUD MINING

Το Cloud Mining είναι μια διαδικασία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων με τη χρήση κοινής επεξεργαστικής ισχύος που παρέχεται από ένα απομακρυσμένο κέντρο δεδομένων. Στο cloud mining, οι χρήστες δεν χρειάζεται να έχουν δικό τους υλικό (hardware) ή εγκατάσταση για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.

COLD STORAGE

Η ”ψυχρή αποθήκευση” αναφέρεται στην αποθήκευση κρυπτονομισμάτων σε ένα πορτοφόλι εκτός σύνδεσης που δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Η ”ψυχρή αποθήκευση” έρχεται σε αντίθεση με τη ”ζεστή αποθήκευση”, η οποία αναφέρεται στην αποθήκευση κρυπτονομισμάτων σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

COLD WALLETS

Ένα cold wallet , γνωστό και ως πορτοφόλι ψυχρής αποθήκευσης, είναι ένας τύπος πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων που έχει σχεδιαστεί για μακροπρόθεσμη αποθήκευση περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων. Ονομάζεται ”κρύo” πορτοφόλι επειδή δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και αποθηκεύει τα ιδιωτικά κλειδιά εκτός σύνδεσης, καθιστώντας το λιγότερο ευάλωτο σε hacking και άλλες διαδικτυακές απειλές. Τα κρύα πορτοφόλια είναι συνήθως φυσικές συσκευές, όπως μια μονάδα USB ή ένα πορτοφόλι υλικού, που έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά ενός πορτοφολιού σε ένα ασφαλές περιβάλλον εκτός σύνδεσης.

CPU (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας)

Το CPU (central processing unit), δηλαδή η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, είναι ένα μέρος του υλικού ενός υπολογιστή που εκτελεί τις οδηγίες ενός προγράμματος υπολογιστή. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των περισσότερων εντολών που λαμβάνει ο υπολογιστής και είναι συχνά ο περιοριστικός παράγοντας στην απόδοση ενός υπολογιστή.

CROSS-CHAIN

Το cross-chain αναφέρεται στη δυνατότητα μεταφοράς κρυπτονομισμάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ δύο διαφορετικών δικτύων blockchain. Τα δίκτυα blockchain, όπως το Bitcoin και το Ethereum, λειτουργούν ανεξάρτητα και ως εκ τούτου, οι συναλλαγές μεταξύ τους μπορεί να είναι δύσκολες. Η τεχνολογία cross-chain επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν διαφορετικές αλυσίδες μπλοκ, δίνοντας τους τη δυνατότητα να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία από τη μια αλυσίδα στην άλλη χωρίς να βασίζονται σε μια κεντρική ανταλλαγή. Η τεχνολογία cross-chain είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας των δικτύων blockchain.

CRYPTO HUB (Κόμβος κρυπτογράφησης)

Ένας κόμβος κρυπτογράφησης αναφέρεται σε μια πλατφόρμα ή ένα μέρος όπου πολλά κρυπτονομίσματα και σχετικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν πρόσβαση, να αποθηκεύονται και να ανταλλάσσονται. Μπορεί να είναι μια φυσική τοποθεσία ή μια διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμεύει ως κεντρικός κόμβος για την αγορά, την πώληση και την ανταλλαγή διαφόρων κρυπτονομισμάτων, καθώς και την παροχή πληροφοριών και ειδήσεων σχετικά με την αγορά κρυπτονομισμάτων. Ο στόχος ενός κόμβου κρυπτογράφησης είναι να παρέχει μια λύση all-in-one για τους χρήστες να διαχειρίζονται τα ψηφιακά τους στοιχεία και να συμμετέχουν στην αγορά κρυπτονομισμάτων

CRYPTONOTE

Το Cryptonote είναι ένα πρωτόκολλο εφαρμογής που τροφοδοτεί πολλά αποκεντρωμένα ψηφιακά νομίσματα που προσανατολίζονται στο απόρρητο, όπως το Monero και το Bytecoin. Το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί μια τεχνική που ονομάζεται “υπογραφές δακτυλίου” για να παρέχει ανώνυμες υπογραφές συναλλαγών και “κρυφές διευθύνσεις” για να κρύψει την ταυτότητα του αποστολέα και του παραλήπτη. Οι συναλλαγές Cryptonote έχουν επίσης σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικές στην ανάλυση blockchain, καθιστώντας δύσκολο για τα εξωτερικά μέρη να συνδέσουν μεταξύ τους συναλλαγές και να αναγνωρίσουν τους χρήστες που εμπλέκονται.

CRYPTO MIXERS

Το crypto mixer, γνωστό και ως tumbler, είναι μια υπηρεσία που συμβάλλει στην αύξηση του απορρήτου των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων διακόπτοντας τη σύνδεση μεταξύ των διευθύνσεων του αποστολέα και του παραλήπτη. Η υπηρεσία λειτουργεί αναμειγνύοντας τα χρήματα πολλών χρηστών, καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό της πηγής και του προορισμού οποιασδήποτε συναλλαγής.

CRYPTO WINTER

To ”crypto winter’’ αναφέρεται σε μια περίοδο παρατεταμένου bear market στην αγορά κρυπτονομισμάτων, που χαρακτηρίζεται από πτώση της συνολικής αξίας των κρυπτονομισμάτων και μείωση του όγκου συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ”crypto winter,” πολλοί επενδυτές μπορεί να αποθαρρυνθούν και να πουλήσουν τις συμμετοχές τους, μειώνοντας περαιτέρω τις τιμές.

D

DAOs (Decentralized Autonomous Organizations)

Οι DAO ή οι Αποκεντρωμένοι Αυτόνομοι Οργανισμοί, είναι οργανισμοί που λειτουργούν σε blockchain χρησιμοποιώντας έξυπνες συμβάσεις. Είναι αποκεντρωμένα, που σημαίνει ότι δεν ελέγχονται από καμία μεμονωμένη οντότητα, και αυτόνομα, που σημαίνει ότι λειτουργούν με βάση προκαθορισμένους κανόνες που κωδικοποιούνται στα έξυπνα συμβόλαιά τους.

DApp (Decentralized Application)

Το dApp, ή αποκεντρωμένη εφαρμογή, είναι μια εφαρμογή λογισμικού που εκτελείται σε αποκεντρωμένο δίκτυο. Τα αποκεντρωμένα δίκτυα, όπως το Ethereum ή το EOS, είναι ασφαλισμένα και λειτουργούν από ένα δίκτυο υπολογιστών σε όλο τον κόσμο και όχι από μια ενιαία κεντρική αρχή. Τα DApps, τα οποία είναι συχνά χτισμένα στην πλατφόρμα Ethereum, μπορούν να αναπτυχθούν για διάφορους σκοπούς, όπως gaming, οικονομικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

DEFI (Decentralized Finance)

Ο όρος DeFi ή αποκεντρωμένη χρηματοδότηση, είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας στο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain. Το blockchain, έχει φέρει την επανάσταση στους τομείς της χρηματοδότησης μέσω της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Αποτελείται από εφαρμογές και πρωτόκολλα peer-to-peer που έχουν αναπτυχθεί σε αποκεντρωμένα δίκτυα blockchain, και δεν απαιτούν δικαιώματα πρόσβασης.

DEFI TVL

Το DeFi TVL (Total Value Locked) αναφέρεται στη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που είναι κλειδωμένα σε πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Το DeFi TVL χρησιμοποιείται συχνά ως βασική μέτρηση για τη μέτρηση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης του οικοσυστήματος DeFi. Με απλά λόγια, το TVL αντιπροσωπεύει το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται σε πλατφόρμες DeFi για τη δημιουργία απόδοσης, ρευστότητας ή για συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες. Το TVL υπολογίζεται αθροίζοντας τη συνολική αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων (όπως τα κρυπτονομίσματα) που είναι κλειδωμένα σε πρωτόκολλα DeFi σε μια δεδομένη στιγμή.

DEPOSIT TOKENS

Τα Deposit Tokens αναφέρονται σε ψηφιακά tokens ή περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται για να αντιπροσωπεύουν την κατάθεση ενός χρήστη σε μια αλυσίδα μπλοκ ή αποκεντρωμένη πλατφόρμα. Αυτά τα tokens χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση διαφόρων λειτουργιών όπως ποντάρισμα, παροχή ρευστότητας ή δανεισμός, και συνήθως μπορούν να εξαργυρωθούν για το αρχικό κατατεθέν περιουσιακό στοιχείο σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα deposit tokens χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και επιτρέπουν στους χρήστες να κερδίσουν τόκους ή άλλες ανταμοιβές για την παροχή ρευστότητας σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα ή πρωτόκολλο.

DLT (Distributed Ledger Technology)

Το DLT (Distributed Ledger Technology), αναφέρεται σε έναν τύπο βάσης δεδομένων που διανέμεται σε ένα δίκτυο υπολογιστών, με κάθε κόμβο (ή συμμετέχοντα) στο δίκτυο να διατηρεί ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων. Αυτό επιτρέπει σε πολλά μέρη να έχουν πρόσβαση και να ενημερώνουν τη βάση δεδομένων ταυτόχρονα, χωρίς την ανάγκη μιας κεντρικής αρχής. Τα DLT χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα κρυπτονομισμάτων για την παρακολούθηση της ιδιοκτησίας και της μεταφοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το πιο γνωστό παράδειγμα DLT είναι το blockchain, το οποίο χρησιμοποιείται από πολλά κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum.

DOMINANCE (Κυριαρχία)

Το dominance αναφέρεται στο μερίδιο αγοράς ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος σε σύγκριση με τη συνολική αγορά. Η κυριαρχία ενός κρυπτονομίσματος συνήθως μετριέται από την κεφαλαιοποίησή του στην αγορά, που είναι η συνολική αξία όλων των νομισμάτων σε κυκλοφορία.

Delegated Proof of Stake (DPoS)

Το Delegated Proof of Stake (DPoS) είναι ένας αλγόριθμος συναίνεσης που χρησιμοποιείται σε ορισμένα δίκτυα blockchain για την ασφάλεια του δικτύου και την επικύρωση των συναλλαγών. Στο DPoS, οι κάτοχοι διακριτικών του δικτύου blockchain ψηφίζουν για να εκλέξουν έναν ορισμένο αριθμό «εκπροσώπων» που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των συναλλαγών και τη συντήρηση του δικτύου. Αυτοί οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι είναι συνήθως υπεύθυνοι για τη δημιουργία νέων μπλοκ και την επαλήθευση συναλλαγών εντός του δικτύου. Λαμβάνουν ανταμοιβές για τις υπηρεσίες τους και έχουν κίνητρα να διατηρήσουν την ακεραιότητα του δικτύου. Το DPoS θεωρείται ως μια πιο ενεργειακά αποδοτική εναλλακτική σε σχέση με τους αλγόριθμους Proof of Work (PoW) όπως αυτός που χρησιμοποιεί το Bitcoin, καθώς δεν απαιτεί τεράστια ποσά υπολογιστικής ισχύος για την ασφάλεια του δικτύου.

DYOR

Το DYOR είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων για να ενθαρρύνει τους επενδυτές να κάνουν τη δική τους έρευνα πριν λάβουν επενδυτικές αποφάσεις.

E

ERC-20

Το ERC-20 είναι ένα τεχνικό πρότυπο για έξυπνες συμβάσεις που βασίζονται στο Ethereum, το οποίο καθορίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων για τη δημιουργία και την υλοποίηση των tokens στο blockchain Ethereum.

ESG tokens (Environmental, Social and Governance)

Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια διακυβέρνησης (ESG) είναι ένα σύνολο προτύπων για ένα κρυπτονόμισμα που χρησιμοποιούν οι κοινωνικά συνειδητοποιημένοι επενδυτές για να ελέγξουν πιθανές επενδύσεις. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια λαμβάνουν υπόψη την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και το αποτύπωμα άνθρακα του συναινετικού μοντέλου ενός πρωτοκόλλου.

ETHER (ETH)

To Ether(ETH) είναι το εγγενές κρυπτονόμισμα της πλατφόρμας Ethereum. Χρησιμοποιείται για την πληρωμή συναλλαγών στο δίκτυο Ethereum.

ETHEREUM

Το Ethereum είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα και λειτουργεί τελείως διαφορετικά από το Bitcoin. To Ethereum είναι μια αποκεντρωμένη δημόσια πλατφόρμα λογισμικού ανοικτού κώδικα, η οποία τροφοδοτείται από την τεχνολογία blockchain και βασίζεται στη κατανεμημένη υπολογιστική ισχύ και λειτουργικό σύστημα διαθέτοντας τη λειτουργικότητα έξυπνης σύμβασης.

F

FIAT MONEY

Τα χρήματα Fiat είναι ένας τύπος νομίσματος που εκδίδεται από μια κυβέρνηση και δεν υποστηρίζεται από ένα φυσικό εμπόρευμα, όπως ο χρυσός ή το ασήμι.

FINTECH

Το Fintech, ή χρηματοοικονομική τεχνολογία, αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση και την αυτοματοποίηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πράγματα όπως mobile banking, διαδικτυακό δανεισμό και συστήματα ψηφιακών πληρωμών.

FLEET

Η λέξη ”fleet” αναφέρεται συνήθως σε μια ομάδα ή συλλογή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή διακριτικών που κατέχονται από έναν μόνο ιδιοκτήτη ή οντότητα. Ένας στόλος μπορεί να αποτελείται από διαφορετικούς τύπους κρυπτονομισμάτων, όπως το Bitcoin ή το Ethereum, ή μπορεί να αποτελείται από μάρκες που είναι ειδικά για ένα συγκεκριμένο blockchain ή αποκεντρωμένη εφαρμογή.

FOMO

Το FOMO (Fear Of Missing Out) είναι ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει “φόβος να χάσουμε”. Στο πλαίσιο του κρυπτονομίσματος, αναφέρεται στο αίσθημα άγχους ή επείγουσας ανάγκης που βιώνουν ορισμένοι άνθρωποι όταν πιστεύουν ότι χάνουν την ευκαιρία να βγάλουν κέρδος αγοράζοντας ή πουλώντας ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα.

G

GAS FEES

Τα gas fees στα κρυπτονομίσματα αναφέρονται στα τέλη που χρεώνονται για τη διενέργεια συναλλαγών σε ένα δίκτυο blockchain. Τα τέλη πληρώνουν για τους υπολογιστικούς πόρους που απαιτούνται για την επεξεργασία και την επικύρωση της συναλλαγής.

GAS LIMITS

Τα gas limits αναφέρονται στο μέγιστο ποσό υπολογιστικής προσπάθειας που είναι διατεθειμένος να δαπανήσει ένας χρήστης για την εκτέλεση μιας συναλλαγής σε ένα δίκτυο blockchain. Το gas limit είναι ένα τέλος που καταβάλλεται σε κρυπτονομίσματα, όπως το Ether, στο δίκτυο blockchain Ethereum, για να αποζημιώσει τους εξορύκτες για την υπολογιστική τους προσπάθεια για την επεξεργασία και την επικύρωση συναλλαγών.

GAS PRICES

Τα gas prices στην κρυπτογράφηση αναφέρονται στο ποσό του κρυπτονομίσματος που πληρώνουν οι χρήστες για την εκτέλεση συναλλαγών στο δίκτυο blockchain. Στην περίπτωση του Ethereum, τα gas prices εκφράζονται σε μονάδες Gwei, που είναι μια μικρότερη ονομασία του Ether, του εγγενούς κρυπτονομίσματος του δικτύου Ethereum.

GEMINI

Το Gemini είναι ένα ανταλλακτήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που ιδρύθηκε το 2014 από τους δίδυμους Winklevoss (Cameron και Tyler Winklevoss). Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη και ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYDFS).

H

HACKER (Χάκερ)

Ο χάκερ είναι ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων που επιχειρούν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογαριασμούς ή συστήματα κρυπτονομισμάτων ή που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τρωτά σημεία σε δίκτυα κρυπτονομισμάτων ή λογισμικό για προσωπικό όφελος.

HARDWARE WALLET

Το hardware wallet είναι μια φυσική συσκευή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ιδιωτικών κλειδιών κρυπτονομισμάτων με ασφαλή τρόπο. Συνήθως αποθηκεύει τα κλειδιά εκτός σύνδεσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον, γεγονός που το καθιστά ανθεκτικό σε hacking και άλλες μορφές επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Τα πορτοφόλια υλικού έχουν σχεδιαστεί για να είναι εύχρηστα και παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για την αποθήκευση κρυπτονομισμάτων. Συχνά θεωρούνται ως ο πιο ασφαλής τρόπος διατήρησης κρυπτονομισμάτων, καθώς παρέχουν ένα πρόσθετο επίπεδο προστασίας από το hacking και άλλους τύπους απειλών στον κυβερνοχώρο.

HARDFORK

Το hard fork στα κρυπτονομίσματα αναφέρεται σε μια αλλαγή στο υποκείμενο πρωτόκολλο ενός δικτύου blockchain που δεν είναι συμβατό. Αυτό σημαίνει ότι για να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο δίκτυο, όλοι οι χρήστες και οι κόμβοι πρέπει να αναβαθμιστούν στο νέο πρωτόκολλο. Τα hardforks μπορούν να προγραμματιστούν ή να μην έχουν προγραμματιστεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση αλλαγών στο δίκτυο, όπως η προσθήκη νέων λειτουργιών ή η αντιστροφή συναλλαγών. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια νέα έκδοση του κρυπτονομίσματος.

HASH (Κατακερματισμός)

Ο κατακερματισμός είναι μια μαθηματική συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας συμβολοσειράς δεδομένων σταθερού μεγέθους, γνωστής ως “τιμή κατακερματισμού”, από μια είσοδο δεδομένων. Τα hashes αποτελούν ουσιαστικό μέρος του οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων, καθώς χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ακεραιότητας των συναλλαγών στο blockchain.

HODL

Το HODL είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων και αναφέρεται στην πράξη διατήρησης ενός κρυπτονομίσματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντί της πώλησής του.

HOMOMORPHIC ENCRYPTION

Homomorphic encryption είναι ένας τύπος σχήματος κρυπτογράφησης που επιτρέπει την εκτέλεση υπολογισμών σε κρυπτογραφημένο κείμενο, χωρίς την ανάγκη αποκρυπτογράφησης των δεδομένων. Με άλλα λόγια, η ομομορφική κρυπτογράφηση επιτρέπει την κρυπτογράφηση των δεδομένων, ενώ εξακολουθεί να επιτρέπει την εκτέλεση υπολογισμών στα κρυπτογραφημένα δεδομένα.

HOT STORAGE

Το hot storage αναφέρεται στην αποθήκευση κρυπτονομισμάτων σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Η ”ζεστή αποθήκευση” έρχεται σε αντίθεση με την ”ψυχρή αποθήκευση”, η οποία αναφέρεται στην αποθήκευση κρυπτονομισμάτων σε ένα πορτοφόλι εκτός σύνδεσης που δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

HOT WALLET

Το hot wallet είναι ένας τύπος πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων. Ονομάζεται ”ζεστό” πορτοφόλι επειδή είναι ενεργά συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμο για χρήση ανά πάσα στιγμή. Τα hot wallets βασίζονται συνήθως σε λογισμικό και αποθηκεύονται σε υπολογιστή ή τηλέφωνο. Είναι βολικά στη χρήση, καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση και να διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία κρυπτονομισμάτων από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο.

I

INITIAL COIN OFFERING (ICO)

Το ICO είναι μια μέθοδος συγκέντρωσης κεφαλαίων που χρησιμοποιείται από εταιρείες και οργανισμούς για την άντληση κεφαλαίων με την πώληση ενός νέου κρυπτονομίσματος ή token. Τα ICO είναι παρόμοια με τις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) στο χρηματιστήριο, αλλά πραγματοποιούνται με χρήση κρυπτονομισμάτων και όχι με παραδοσιακό νόμισμα.

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

Το IPO είναι η διαδικασία με την οποία μια ιδιωτική εταιρεία γίνεται δημόσια εταιρεία πουλώντας τις μετοχές της στο ευρύ κοινό για πρώτη φορά. Οι IPO επιτρέπουν στις εταιρείες να αντλούν κεφάλαια πουλώντας μερίδια ιδιοκτησίας στο κοινό και παρέχουν επίσης έναν τρόπο στους ιδρυτές των εταιρειών και στους πρώτους επενδυτές να ρευστοποιήσουν τις συμμετοχές τους.

INTERNET OF THINGS (IoT)

Το Internet of Things (IoT) αναφέρεται στη διασύνδεση καθημερινών φυσικών συσκευών, οχημάτων, κτιρίων και άλλων αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα με αισθητήρες, λογισμικό και συνδεσιμότητα δικτύου, επιτρέποντάς τους να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Αυτό επιτρέπει σε αυτές τις συσκευές να παρακολουθούνται και να ελέγχονται εξ αποστάσεως, δημιουργώντας ευκαιρίες για πιο άμεση ενσωμάτωση του φυσικού κόσμου σε συστήματα που βασίζονται σε υπολογιστές, με αποτέλεσμα βελτιωμένη απόδοση, ακρίβεια και οικονομικό όφελος.

J

JOINT VENTURE

Μια κοινοπραξία είναι μια συμφωνία στην οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες ή οργανισμοί συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Στο πλαίσιο του κρυπτονομίσματος, οι κοινοπραξίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη συνεργασία δύο ή περισσότερων εταιρειών ή οργανισμών για την ανάπτυξη, την εμπορία ή την επένδυση σε προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Για παράδειγμα, μια κοινοπραξία μεταξύ ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων και μιας εταιρείας επεξεργασίας πληρωμών θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος πληρωμών με κρυπτονομίσματα.

K

KOVRI

Το Kovri είναι μια υλοποίηση του δικτύου ανωνυμίας I2P (Invisible Internet Project) στη γλώσσα προγραμματισμού C++. Έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται με το κρυπτονόμισμα Monero και έχει σκοπό να προστατεύει τις διευθύνσεις IP των χρηστών από την έκθεση στο δίκτυο Monero, καθιστώντας έτσι τις συναλλαγές πιο ιδιωτικές.

KYC

Το KYC, ή Know Your Customer, είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών τους και την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων τους για ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η διαδικασία KYC συνήθως περιλαμβάνει τη συλλογή και την επαλήθευση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη, όπως το όνομα, τη διεύθυνση και τα έγγραφα ταυτότητάς του.

L

LEDGER NANO

Το Ledger Nano είναι ένα δημοφιλές hardware wallet που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη διαχείριση ιδιωτικών κλειδιών κρυπτονομισμάτων. Είναι μια φυσική συσκευή που συνδέεται με έναν υπολογιστή μέσω USB και παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για την αποθήκευση ιδιωτικών κλειδιών κρυπτονομισμάτων.

LIQUID STAKING

Το liquid staking στην κρυπτονομίσματα αναφέρεται σε έναν μηχανισμό που επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν ανταμοιβές για το ποντάρισμα των διαθεσίμων κρυπτονομισμάτων τους, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα χρήσης των ”πονταρισμένων” περιουσιακών στοιχείων τους για άλλους σκοπούς, όπως συναλλαγές.

M

MAINNET

Το mainnet αναφέρεται στο κύριο, ζωντανό δίκτυο blockchain ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος. Το κύριο δίκτυο είναι το πραγματικό, προσβάσιμο στο κοινό blockchain που επεξεργάζεται και επαληθεύει τις συναλλαγές και τις αποθηκεύει σε μπλοκ.

MARKET CAP (Κεφαλαιοποίηση Αγοράς)

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς (market cap) είναι ένας τρόπος υπολογισμού της συνολικής αξίας ενός κρυπτονομίσματος. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη συνολική προσφορά κερμάτων με την τρέχουσα τιμή ενός νομίσματος. Είναι μια χρήσιμη μέτρηση για τη σύγκριση του μεγέθους διαφορετικών κρυπτονομισμάτων.

MARKET ORDER

Market order είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης ενός κρυπτονομίσματος στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή στην αγορά. Οι εντολές αγοράς είναι παρόμοιες με τις εντολές αγοράς σε άλλες χρηματοπιστωτικές αγορές και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

MASTERNODES

Ένα masternode είναι ένας πλήρης κόμβος (ένας υπολογιστής που εκτελεί ένα αντίγραφο του blockchain) που εκτελεί ένα συγκεκριμένο σύνολο λειτουργιών μέσα σε ένα δίκτυο blockchain. Οι κύριοι κόμβοι εκτελούν συνήθως εργασίες που απαιτούν περισσότερους πόρους από έναν τυπικό πλήρη κόμβο, όπως η ενεργοποίηση άμεσων συναλλαγών (InstantSend), ιδιωτικών συναλλαγών (PrivateSend) ή λειτουργιών διακυβέρνησης.

MATIC

Το Matic είναι ένα δίκτυο κρυπτονομισμάτων και blockchain που χρησιμοποιεί ένα σύστημα πλευρικών αλυσίδων για να αυξήσει την επεκτασιμότητα και να βελτιώσει τις ταχύτητες συναλλαγών. Βασίζεται στο blockchain Ethereum και χρησιμοποιεί μια παραλλαγή του πλαισίου Plasma για να επιτρέψει ταχύτερες και φθηνότερες συναλλαγές. Χρησιμοποιεί επίσης έναν μηχανισμό συναίνεσης που ονομάζεται PoS-BFT (Proof-of-Stake Byzantine Fault Tolerance) για την επικύρωση των συναλλαγών και την ασφάλεια του δικτύου.

METAVERSE

Το metaverse είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν κοινόχρηστο, εικονικό χώρο που δημιουργείται από τη σύγκλιση πολλαπλών εικονικών κόσμων, εκτεταμένης πραγματικότητας και διαδικτύου. Είναι ένας χώρος εικονικής πραγματικότητας όπου οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με εικονικά αντικείμενα και περιβάλλοντα σε πραγματικό χρόνο.

MICROBITCOIN (UBTC)

Ένα microbitcoin (μBTC) είναι μια μονάδα bitcoin (BTC) ίση με 0,000001 bitcoin. Συχνά συντομεύεται ως “μBTC” ή “ubtc”.

MILLIBITCOIN (MBTC)

Το “mbtc” είναι συντομογραφία του “millibitcoin”, το οποίο είναι μια μονάδα bitcoin ίση με 0,001 bitcoin (BTC).

MINERS (Εξορύκτες)

Οι miners (εξορύκτες) είναι άτομα ή οργανισμοί που συμμετέχουν στη διαδικασία επαλήθευσης και προσθήκης συναλλαγών στο blockchain. Οι εξορύκτες χρησιμοποιούν εξειδικευμένους υπολογιστές για την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων και όταν λύνεται ένα πρόβλημα, προστίθεται ένα νέο μπλοκ στην αλυσίδα μπλοκ.

MINING (Εξόρυξη)

Το mining (εξόρυξη) είναι η διαδικασία επαλήθευσης και προσθήκης συναλλαγών στο blockchain. Εκτελείται από εξειδικευμένους υπολογιστές που έχουν σχεδιαστεί για να επιλύουν πολύπλοκα μαθηματικά προβλήματα. Όταν λυθεί ένα πρόβλημα, προστίθεται ένα νέο μπλοκ στο blockchain και ο miner (εξορύκτης) ανταμείβεται με έναν ορισμένο αριθμό κρυπτονομίσματος.

MINING POOL

Ένα mining pool είναι μια ομάδα εξορύκτων (miners) που συνδυάζουν τους υπολογιστικούς τους πόρους για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν ένα μπλοκ και να κερδίσουν ανταμοιβές. Oι εξορύκτες ανταγωνίζονται για την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων προκειμένου να επαληθεύσουν τις συναλλαγές και να προσθέσουν νέα μπλοκ στο blockchain. Ο miner που λύνει με επιτυχία το πρόβλημα πρώτος ανταμείβεται με έναν ορισμένο αριθμό νομισμάτων.

MINING REWARD (Ανταμοιβή Εξόρυξης)

Μια ανταμοιβή εξόρυξης είναι ένα σύνολο κερμάτων που απονέμεται σε έναν εξορύκτη (ή ομάδα εξορύξεων) για την επιτυχή εξόρυξη ενός μπλοκ συναλλαγών στο blockchain. Η εξόρυξη είναι η διαδικασία επαλήθευσης συναλλαγών και προσθήκης τους στο blockchain με τη μορφή μπλοκ.

MINING RIG

Το mining rig είναι ένας υπολογιστής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Αποτελείται από μία ή περισσότερες μονάδες επεξεργασίας γραφικών υψηλής ισχύος (GPU) ή ολοκληρωμένα κυκλώματα για συγκεκριμένες εφαρμογές (ASIC) που χρησιμοποιούνται για την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων με σκοπό την επαλήθευση συναλλαγών και την προσθήκη νέων μπλοκ στο blockchain.

MULTI-SIG

Το multi-sig (συντομογραφία του “multi-signature”) αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει την εξουσιοδότηση μιας μεμονωμένης συναλλαγής κρυπτονομίσματος από πολλά μέρη. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα πρέπει να υπογράψουν σε μια συναλλαγή, όπως στην περίπτωση εταιρικών λογαριασμών ή κοινόχρηστων λογαριασμών.

N

NFT (Non- Fungible Token)

Τα NFT σε απλή μετάφραση στα ελληνικά θα λέγαμε ότι σημαίνει «μη ανταλλάξιμο διακριτικό». Είναι ενός τύπου κρυπτονόμισμα, που ανήκει στην αλυσίδα μπλοκ του Ethereum, το όποιο όμως εσωκλείει περισσότερο όγκο πληροφορίας από ένα κοινό νόμισμα ETH.

NONCE

Ένα nonce είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε μια κρυπτογραφική λειτουργία. Είναι ένας τυχαίος αριθμός που δημιουργείται για κάθε νέο μπλοκ συναλλαγών και περιλαμβάνεται στην κεφαλίδα του μπλοκ.

O

OFFSHORE COMPANY (Υπεράκτια Εταιρεία)

Μια υπεράκτια εταιρεία είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σε μια δικαιοδοσία εκτός της χώρας όπου διεξάγει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της ή όπου διαμένουν οι ιδιοκτήτες της. Οι υπεράκτιες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της αγοράς, πώλησης ή κατοχής κρυπτονομισμάτων ή για τη συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, όπως η εξόρυξη ή το εμπόριο. Οι υπεράκτιες εταιρείες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε επιχειρήσεις ή προϊόντα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, όπως αμοιβαία κεφάλαια κρυπτονομισμάτων ή παράγωγα.

P

PAPER WALLET

Το paper wallet είναι ένας τύπος αποθήκευσης κρυπτονομισμάτων που αποτελείται από ένα κομμάτι χαρτί ή φυσικό μέσο (όπως κάρτα ή πιστοποιητικό) στο οποίο εκτυπώνονται ή κωδικοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά ενός πορτοφολιού. Ονομάζεται “χάρτινο” πορτοφόλι επειδή είναι μια φυσική αναπαράσταση ενός πορτοφολιού, σε αντίθεση με ένα πορτοφόλι που βασίζεται σε λογισμικό που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή ή τηλέφωνο.

PEER TO PEER (P2P)

Το peer-to-peer (P2P) αναφέρεται σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο στο οποίο οι κόμβοι (υπολογιστές ή συσκευές) επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους και όχι μέσω ενός κεντρικού διακομιστή ή αρχής. Σε ένα δίκτυο P2P, οι κόμβοι είναι σε θέση να συνδέονται και να μοιράζονται πληροφορίες απευθείας μεταξύ τους χωρίς την ανάγκη κεντρικού διακομιστή ή αρχής. Αυτό επιτρέπει ένα πιο αποκεντρωμένο και κατανεμημένο δίκτυο, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο σημείο ελέγχου ή αποτυχίας.

PONZI SCHEMES

Αυτές οι απάτες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις σε επενδυτές με αντάλλαγμα την επένδυση σε κρυπτονομίσματα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, με στόχο τη χρήση των επενδύσεων από νεότερους επενδυτές για την εξόφληση των αποδόσεων που είχαν υποσχεθεί σε προηγούμενους επενδυτές. Τα προγράμματα Ponzi στο τέλος καταρρέουν όταν δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι επενδυτές για να υποστηρίξουν τις αποδόσεις που είχαν υποσχεθεί σε προηγούμενους επενδυτές.

PROOF OF COVERAGE (PoC)

Το Proof of Coverage (PoC) είναι ένας μηχανισμός συναίνεσης που χρησιμοποιείται σε ορισμένα αποκεντρωμένα δίκτυα που βασίζονται σε blockchain για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν αρκετοί κόμβοι δικτύου που παρέχουν κάλυψη ή κάλυψη ραδιοφωνικής μετάδοσης στην περίπτωση ασύρματων δικτύων, ώστε να διατηρείται ένα ασφαλές και αξιόπιστο δίκτυο.

PROOF OF STAKE (PoS)

Το Proof of Stake (PoS) είναι ένας αλγόριθμος συναίνεσης που χρησιμοποιείται από ορισμένα κρυπτονομίσματα για την επίτευξη κατανεμημένης συναίνεσης και την ασφάλεια του δικτύου. Αντί για την υπολογιστική ισχύ που ισχύει στο PoW , οι επικυρωτές επιλέγονται με βάση τα μερίδιά τους, δηλαδή τις συνεισφορές τους στο δίκτυο blockchain. Ιδιαίτερα σε μηχανισμούς συναίνεσης PoS, το «ποντάρισμα» ενός κόμβου είναι ο αριθμός των ψηφιακών μάρκων, π.χ. νομίσματα σε κρυπτονομίσματα, που κατέχει ή καταθέτει.

PROOF OF STAKE TIME (PoST)

Το Proof of Stake Time (PoST) είναι ένας αλγόριθμος συναίνεσης που χρησιμοποιείται από το blockchain Solana για την ασφάλεια του δικτύου του και την επικύρωση των συναλλαγών. Είναι μια παραλλαγή του παραδοσιακού αλγορίθμου Απόδειξης Πονταρίσματος (PoS).

PROOF OF WORK (PoW)

Το Proof of Work (PoW) -η απόδειξη εργασίας- είναι ο αρχικός αλγόριθμος συναίνεσης σε δίκτυα Blockchain, όπου οι χρήστες στέλνουν ένα ψηφιακό token ο ένας στον άλλον, επαληθεύουν τις συναλλαγές, και δημιουργούν νέα μπλοκ στην αλυσίδα.Σε αυτόν τον αλγόριθμο, συμμετέχουν όλοι οι εξορύκτες (miners) ή οι επικυρωτές (validators), με σκοπό να επικυρώσουν και να επιβεβαιώσουν προσεκτικά τις συναλλαγές στο δίκτυο, για να ανταμειφθούν.

Q

QUANTITY (Ποσότητα)

Η ποσότητα ενός κρυπτονομίσματος αναφέρεται στη συνολική ποσότητα αυτού του κρυπτονομίσματος που βρίσκεται σε κυκλοφορία. Μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως ο ρυθμός με τον οποίο εκδίδονται νέα νομίσματα μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται “εξόρυξη” , ο ρυθμός με τον οποίο τα νομίσματα αγοράζονται και πωλούνται και το συνολικό επίπεδο ζήτησης για το κρυπτονόμισμα.

R

RISK (Κίνδυνος)

Ο κίνδυνος εδώ αναφέρεται αναφέρεται στην πιθανότητα απώλειας ή αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν από την επένδυση ή τη χρήση κρυπτονομισμάτων. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα όπως την αστάθεια των τιμών και την έλλειψη ρυθμιστικού πλασίου.

ROI (Return On Investment)

Το ROI, ή η απόδοση της επένδυσης, είναι μια οικονομική μέτρηση που μετρά την κερδοφορία μιας επένδυσης. Υπολογίζεται διαιρώντας το καθαρό κέρδος μιας επένδυσης με το αρχικό κόστος της επένδυσης και εκφράζοντας το αποτέλεσμα ως ποσοστό.

S

SATOSHI (SATS)

Το Satoshi (συντομογραφία “sats”) είναι η μικρότερη μονάδα ενός bitcoin (BTC). Πήρε το όνομά του από το ψευδώνυμο του δημιουργού του bitcoin, Satoshi Nakamoto. Ένα satoshi ισούται με 0,00000001 BTC, ή εκατο εκατομμυριοστό του bitcoin.

SATOSHI NAKAMOTO

Satoshi Nakamoto είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείται από το άγνωστο άτομο ή ομάδα ανθρώπων που δημιούργησε το Bitcoin και έγραψε την αρχική Λευκή Βίβλο το 2008. Η πραγματική ταυτότητα του Satoshi Nakamoto δεν αποκαλύφθηκε ποτέ και το άτομο ή η ομάδα πίσω από το ψευδώνυμο παρέμειναν ανώνυμα. Παρόλα αυτά, το όνομα Satoshi Nakamoto έχει γίνει συνώνυμο με τη δημιουργία του Bitcoin και την ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain.

SEC (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

Πρόκειται για μια κρατική υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του κλάδου των κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης μετοχών και ομολόγων. Στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων, η SEC έχει εκδώσει οδηγίες και έχει λάβει μέτρα επιβολής που σχετίζονται με τη ρύθμιση των προσφορών κρυπτονομισμάτων και αρχικών νομισμάτων (ICO).

SHA-256

Το SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) είναι μια κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας μοναδικής ψηφιακής υπογραφής σταθερού μεγέθους για ένα τμήμα δεδομένων. Είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη και σεβαστή συνάρτηση κατακερματισμού που θεωρείται πολύ ασφαλής.

SHARDING

Το Sharding είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία blockchain για την αύξηση της επεκτασιμότητας και της απόδοσης συναλλαγών ενός δικτύου blockchain. Με απλά λόγια, ο διαμοιρασμός περιλαμβάνει τη διάσπαση μιας μεγάλης βάσης δεδομένων σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα μέρη, γνωστά ως “shards”. Κάθε shard περιέχει ένα υποσύνολο ολόκληρης της βάσης δεδομένων και οι συναλλαγές επεξεργάζονται παράλληλα σε πολλά shards, επιτρέποντας στο δίκτυο να χειρίζεται μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.

SIGNING DEVICES

Στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων, μια συσκευή υπογραφής είναι μια φυσική συσκευή που χρησιμοποιείται για την υπογραφή ψηφιακών συναλλαγών ή μηνυμάτων. Όταν ένας χρήστης θέλει να στείλει κρυπτονομίσματα από το πορτοφόλι του σε άλλη διεύθυνση, πρέπει να υπογράψει τη συναλλαγή με ένα ιδιωτικό κλειδί που σχετίζεται με το πορτοφόλι του. Αυτό το ιδιωτικό κλειδί χρησιμοποιείται για να αποδείξει την ιδιοκτησία του κρυπτονομίσματος και να εξουσιοδοτήσει τη μεταφορά.

SOCIAL SENTIMENT IN CRYPTO

Το κοινωνικό συναίσθημα στην κρυπτογράφηση αναφέρεται στη συνολική διάθεση ή στάση του κοινού έναντι ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος ή της αγοράς κρυπτονομισμάτων συνολικά, όπως εκφράζεται σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, φόρουμ και άλλα διαδικτυακά κανάλια.

STABLECOIN

Το stablecoin είναι ένας τύπος κρυπτονομίσματος που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί μια σταθερή αξία σε σχέση με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα νόμισμα fiat (όπως το δολάριο ΗΠΑ) ή ένα εμπόρευμα (όπως ο χρυσός). Ονομάζεται “stablecoin” επειδή προορίζεται να είναι λιγότερο ευμετάβλητο από άλλα κρυπτονομίσματα, τα οποία μπορεί να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις τιμών.

STAKING (Ποντάρισμα)

Το ποντάρισμα είναι μια διαδικασία με την οποία οι κάτοχοι ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος μπορούν να κερδίσουν ανταμοιβές για τη συμμετοχή τους στη συντήρηση και την επικύρωση συναλλαγών σε ένα δίκτυο blockchain.

STAKING NARRATIVES

Τα staking narratives στην κρυπτογράφηση αναφέρονται στις διαφορετικές προοπτικές και επιχειρήματα που περιβάλλουν την πρακτική του πονταρίσματος, η οποία περιλαμβάνει τη διατήρηση κρυπτονομισμάτων ως εγγύηση για την επικύρωση συναλλαγών σε ένα δίκτυο blockchain και την απόκτηση ανταμοιβών.

T

TOKEN

Ένα token είναι ένα ψηφιακό στοιχείο που αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη τιμή ή χρησιμότητα. Είναι συνήθως χτισμένο πάνω σε μια πλατφόρμα blockchain και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, όπως η αντιπροσώπευση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, η αντιπροσώπευση ψήφου σε μια αποκεντρωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή η δυνατότητα πρόσβασης σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή δίκτυο.

TOKENIZATION

Το tokenization αναφέρεται στη διαδικασία αναπαράστασης ενός πραγματικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρησιμότητας χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό διακριτικό σε μια αλυσίδα μπλοκ. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη δημιουργία tokens που μπορούν να αγοραστούν, να πωληθούν και να διαπραγματευτούν όπως τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ επιτρέπει επίσης τη χρήση της τεχνολογίας blockchain για την παρακολούθηση της ιδιοκτησίας και τη διευκόλυνση των συναλλαγών.

TRADING BOT

Ένα bot συναλλαγών είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιεί αλγόριθμους για την ανάλυση δεδομένων της αγοράς και την πραγματοποίηση συναλλαγών για λογαριασμό ενός χρήστη. Τα bot συναλλαγών μπορούν να σχεδιαστούν για να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών, από απλές προσεγγίσεις αγοράς και διατήρησης έως πολύπλοκους αλγόριθμους που λαμβάνουν υπόψη μια ποικιλία παραγόντων για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

TREZOR

Το Trezor είναι μια μάρκα πορτοφολιού που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων. Το hardware wallet είναι μια φυσική συσκευή που αποθηκεύει τα ιδιωτικά κλειδιά που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα σας σε ένα ασφαλές περιβάλλον εκτός σύνδεσης. Αυτό βοηθά στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων σας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και άλλες απειλές, όπως μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κλοπή.

U

UNDERGROUND ECONOMY (Παραοικονομία)

Παραοικονομία είναι η οικονομική δραστηριότητα που κάνουν κάποιοι με παράνομο τρόπο. Η παραοικονομία περιλαμβάνει τη δημιουργία, πώληση, την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς αυτά να ελέγχονται και να φορολογούνται από το κράτος.

USER INTERFACE (UI)

Το “UIs” σημαίνει “User Interfaces”. Στο πλαίσιο των υπολογιστών, η διεπαφή χρήστη αναφέρεται στα γραφικά στοιχεία και τα στοιχεία ελέγχου που επιτρέπουν σε έναν χρήστη να αλληλεπιδρά με μια εφαρμογή λογισμικού ή συσκευή. Ένα καλά σχεδιασμένο UI πρέπει να είναι διαισθητικό, εύκολο στη χρήση και οπτικά ελκυστικό.

V

VALUE IN EXCHANGE

Το value in exchange ενός κρυπτονομίσματος είναι η αξία με την οποία μπορεί να ανταλλάσσεται σε μια συναλλαγή. Για παράδειγμα, εάν κάποιος είναι πρόθυμος να πουλήσει μια μονάδα κρυπτονομίσματος για 100 $, η αξία σε αντάλλαγμα αυτού του κρυπτονομίσματος είναι 100 $.

VITALIK BUTERIN

Ο Vitalik Buterin είναι Ρωσο-Καναδός προγραμματιστής και ερευνητής blockchain. Είναι περισσότερο γνωστός ως συνιδρυτής του Ethereum, Ο Buterin γεννήθηκε στη Ρωσία και μετανάστευσε στον Καναδά με την οικογένειά του όταν ήταν παιδί. Ενδιαφέρθηκε για το Bitcoin και την έννοια της αποκέντρωσης σε νεαρή ηλικία και τελικά εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο του Waterloo για να εργαστεί στο Ethereum με πλήρη απασχόληση. Σήμερα, είναι ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κλάδο του blockchain και είναι γνωστός για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του δικτύου Ethereum.

W

WASH TRADING

Το Wash Trading είναι μια πρακτική κατά την οποία ένας έμπορος αγοράζει και πουλά έναν τίτλο, ή σε αυτήν την περίπτωση, ένα κρυπτονόμισμα, με σκοπό να διογκώσει τεχνητά τον όγκο των συναλλαγών ή την τιμή του τίτλου. Είναι μια μορφή χειραγώγησης της αγοράς που είναι παράνομη στις περισσότερες χώρες.

WATCH LIST (Λίστα Παρακολούθησης)

Μια λίστα παρακολούθησης είναι μια λίστα με κρυπτονομίσματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ενδιαφέρεται ένας επενδυτή και θέλει να τα παρακολουθεί στενά. Οι λίστες παρακολούθησης χρησιμοποιούνται συνήθως από εμπόρους και επενδυτές για την παρακολούθηση της απόδοσης συγκεκριμένων κρυπτονομισμάτων ή περιουσιακών στοιχείων και για τον εντοπισμό πιθανών ευκαιριών ή επενδύσεων.

X

XBT

Το XBT είναι μια συντομογραφία του Bitcoin, το οποίο είναι ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα που χρησιμοποιεί την κρυπτογραφία για ασφάλεια.

Y

YIELD (Απόδοση)

Η απόδοση ενός κρυπτονομίσματος είναι η απόδοση που μπορεί να αναμένει ένας επενδυτής να κερδίσει από την επένδυσή του στο κρυπτονόμισμα. Γενικά, η απόδοση ενός κρυπτονομίσματος υπολογίζεται διαιρώντας το ποσό της απόδοσης με την αρχική επένδυση.

Z

ZERO BONDS

Ένα ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου είναι ένας τύπος ομολόγου που δεν καταβάλλει περιοδικούς τόκους στον κάτοχο του ομολόγου. Αντίθετα, το ομόλογο εκδίδεται με έκπτωση στην ονομαστική του αξία και ο κάτοχος του ομολόγου λαμβάνει την πλήρη ονομαστική αξία του ομολόγου όταν λήξει. Eίναι πιθανό τα ομόλογα μηδενικού κουπονιού να εκδίδονται χρησιμοποιώντας ένα κρυπτονόμισμα ως υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο ή ως νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ομόλογο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση κρυπτονομισμάτων για την έκδοση ομολόγων εξακολουθεί να είναι σχετικά ασυνήθιστη και δεν είναι σαφές πώς θα δομηθούν ή θα ρυθμιστούν αυτά τα ομόλογα.

ZERO KNOWLEDGE PROOF (ZKP)

Το Zero Knowledge Proof (ZKP) είναι μια κρυπτογραφική έννοια που επιτρέπει σε ένα μέρος, που ονομάζεται prover, να αποδείξει σε ένα άλλο μέρος, που ονομάζεται επαληθευτής, ότι γνωρίζει μια συγκεκριμένη πληροφορία, χωρίς να αποκαλύψει πρόσθετες πληροφορίες πέρα ​​από αυτό που είναι απαραίτητο για την απόδειξη του η γνώση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

To Bitcoin εκτόξευσε τη μετοχή της MicroStrategy κατά 300% το 2023

Κέρδη της τάξης του 337% σημείωσε το 2023 η...

Ποια κρυπτονομίσματα θα ήταν καλή ιδέα να προσθέσετε στη λίστα σας για τα Χριστούγεννα;

Τις τελευταίες εβδομάδες, η συνολική αγορά κρυπτονομισμάτων έχει σημειώσει...

Έρχεται άνοδος για Bitcoin, χρυσό και ασήμι

Όταν η Fed θα κάνει τη στροφή στη νομισματική...

Η “ανατομία” 5 κρυπτονομισμάτων: Να αγοράσετε, να πουλήσετε ή να κρατήσετε;

Κρύο-ζέστη οι τελευταίες ημέρες για την αγορά κρυπτονομισμάτων. Το μεγαλύτερο...

Γιατί η SEC μήνυσε το ανταλλακτήριο Kraken

Παρά την κριτική που έρχεται από την κοινότητα των...

Μπορεί η BlackRock να «εκτοξεύσει» τα κρυπτονομίσματα;

Οι νέες - ξανά - πληροφορίες ότι ο επενδυτικός...