Γνωστοποιήσεις Κινδύνων

Τελευταία ενημέρωση: 06 Ιανουαρίου 2023

Οι πληροφορίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για επενδυτικές, φορολογικές, νομικές, οικονομικές ή άλλες συμβουλές. Τα άτομα θα πρέπει να συμβουλεύονται έναν οικονομικό σύμβουλο ή έναν επαγγελματία πριν λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις.

Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα ενέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Μερικοί από τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση σε κρυπτονομίσματα περιλαμβάνουν:


Αστάθεια

Τα κρυπτονομίσματα είναι εξαιρετικά ασταθή και μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία τους σε σύντομες χρονικές περιόδους. Η αξία ενός κρυπτονομίσματος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σημαντικά και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι μια επένδυση σε ένα κρυπτονόμισμα θα οδηγήσει σε κέρδος.
Αποτίμηση και Ρευστότητα

Τα κρυπτονομίσματα μπορούν να διαπραγματεύονται μέσω συναλλαγών με ιδιωτική διαπραγμάτευση και μέσω πολυάριθμων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και διαμεσολαβητών σε όλο τον κόσμο. Η έλλειψη μιας κεντρικής πηγής τιμολόγησης θέτει μια ποικιλία προκλήσεων αποτίμησης.
Δυνατότητα απώλειας επενδύσεων

Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ολόκληρη ή μέρος μιας επένδυσης σε ένα κρυπτονόμισμα. Η αξία ενός κρυπτονομίσματος μπορεί να μειωθεί και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ανακάμψει.


Έλλειψη ρυθμιστικής εποπτείας

Η αγορά κρυπτονομισμάτων δεν ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως άλλες χρηματοπιστωτικές αγορές, και υπάρχει κίνδυνος οι επενδυτές να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που θα είχαν σε άλλες αγορές.


Απάτη και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

Λάβετε υπόψη ότι η χρήση κρυπτονομισμάτων ενέχει εγγενείς κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για απειλές στον κυβερνοχώρο, οικονομικές απώλειες και μη αναστρέψιμες συναλλαγές. Με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αναγνωρίζετε και κατανοείτε αυτούς τους κινδύνους και ότι το περιεχόμενο μας είναι καθαρά ενημερωτικό


Απώλεια πρόσβασης σε ψηφιακά πορτοφόλια ή ιδιωτικά κλειδιά

Η σχετικά νέα και ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία στην οποία βρίσκονται τα κρυπτονομίσματα, εισάγει μοναδικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, απαιτείται ένα μοναδικό ιδιωτικό κλειδί για πρόσβαση, χρήση ή μεταφορά κρυπτονομίσματος σε blockchain. Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή ενός ιδιωτικού κλειδιού μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη απώλεια.