Τεχνολογία blockchain

ΑρχικήΚρυπτοπαιδείαΤεχνολογία blockchain

Μοιραστείτε το

Η τεχνολογία blockchain έχει τη δυνατότητα να φέρει την επανάσταση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Τι είναι, και ποια είναι η σημαντικότητα της στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, ποιο είναι το μέλλον της, και ποια η σχέση της τεχνολογίας blockchain με το bitcoin;

Το blockchain είναι ένα αποκεντρωμένο, κατανεμημένο και δημόσιο ψηφιακό βιβλίο συναλλαγών, το οποίο χρησιμοποιείται για την καταγραφή συναλλαγών σε πολλούς υπολογιστές. Το αποκεντρωµένο σύστηµα λογισµικού στην ουσία είναι ένα µητρώο δεδοµένων, στο οποίο αποθηκεύονται και επαληθεύονται οι πληροφορίες.

Ένα blockchain, ως βάση δεδομένων αποθηκεύει πληροφορίες ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή. Η καταγραφή πληροφοριών γίνεται με τρόπο που καθιστά δύσκολη ή αδύνατη την αλλαγή, την παραβίαση ή την εξαπάτηση του συστήματος. Δεν μπορεί να τροποποιηθεί αναδρομικά χωρίς την αλλαγή όλων των επόμενων μπλοκ και την συναίνεση του δικτύου. Η καινοτομία του blockchain, εγγυάται ουσιαστικά την ασφάλεια ενός αρχείου δεδομένων.

Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του blockchain είναι η Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού (DLT), η οποία διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές καταγράφονται μία φορά. Επίσης, από τη φύση του, το blockchain είναι μια αμετάβλητη βάση δεδομένων.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο δίκτυο blockchain είναι μόνιμα, δηλαδή δεν μπορούν να αλλοιωθούν, να χειραγωγηθούν, ή να παραποιηθούν. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι η τεχνολογία blockchain χρησιμοποιεί εξαιρετικά εξελιγμένους αλγόριθμους, έτσι ώστε να μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της.

Πώς λειτουργεί;

Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται καταγράφεται ως «μπλοκ» δεδομένων. Χρησιμοποιώντας μια διαδικασία συναίνεσης, και όταν το δίκτυο καταλήξει σε συμφωνία για συγκεκριμένα ζητήματα, τότε όλοι οι ομότιμοι του δικτύου επικυρώνουν το νέο μπλοκ. Το επόμενο μπλοκ χρησιμοποιεί έναν κρυπτογραφικό δείκτη για να συνδεθεί με το επόμενο σχηματισμένο μπλοκ. Το μπλοκ έχει λάβει πλέον την πρώτη του επιβεβαίωση, ενώ η συναλλαγή έλαβε τη δεύτερη. Κάθε νέο μπλοκ προστίθεται σε ένα υπάρχον μπλοκ στο δίκτυο, για να σχηματίσει μια αλυσίδα. Κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο μπλοκ στην αλυσίδα, η συναλλαγή επιβεβαιώνεται εκ νέου. Μόλις σχηματιστεί αυτή η αλυσίδα, καθίσταται αδύνατη η αλλαγή ή η προσθήκη νέων μπλοκ ενδιάμεσα.

Με λίγα λόγια, κάθε μπλοκ στην αλυσίδα περιέχει έναν αριθμό συναλλαγών, και κάθε φορά που πραγματοποιείται μια νέα συναλλαγή στην αλυσίδα μπλοκ, μια εγγραφή αυτής της συναλλαγής προστίθεται στο καθολικό κάθε συμμετέχοντα.

Κάθε πρόσθετο μπλοκ ενισχύει την επαλήθευση του προηγούμενου μπλοκ, και ως εκ τούτου ολόκληρου του blockchain. Τα δεδομένα των μπλοκ συνήθως περιέχουν σύντομες περιγραφές για το τι αφορά η συναλλαγή.

Για παράδειγμα, οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, συνήθως περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τα εμπλεκόμενα μέρη και το μέγεθος της συναλλαγής.

Η αποκεντρωμένη βάση δεδομένων που διαχειρίζονται πολλοί συμμετέχοντες είναι γνωστή ως Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technology -DLT).

Εκ φύσεως, η Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού, έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του κόστους σε συναλλαγές μέσα από την απομάκρυνση των μεσαζόντων, την αυξημένη διαφάνεια των συναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα προάγει την αποτελεσματικότητα μέσω της αποκέντρωσης. Το blockchain είναι η πιο γνωστή εφαρμογή της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, που αναπτύχθηκε αρχικά για την κυκλοφορία του Bitcoin.

 

Τύποι δικτύων blockchain

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη δημιουργία ενός δικτύου blockchain.
Τα δίκτυα μπορεί να είναι δημόσια, ιδιωτικά, υβριδικά (επιτρεπόμενα ή αδειοδοτημένα) ή κατασκευασμένα από κοινοπραξία.

Δημόσια δίκτυα blockchain (Public blockchain networks): Τα δημόσια δίκτυα blockchain είναι ανοιχτά δίκτυα που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να συμμετέχει. Σε αυτόν τον τύπο blockchain μπορεί οποιοσδήποτε να εγγραφεί, να διαβάσει, να γράψει ή να συμμετάσχει.

Είναι αυτός ο τύπος blockchain ο οποίος βοήθησε στην διάδοση της τεχνολογίας του κατανεμημένου καθολικού (DLT).

Καταργεί τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συγκέντρωση, συμπεριλαμβανομένης και της λιγότερης ασφάλειας και της διαφάνειας. Η τεχνολογία του κατανεμημένου καθολικού δεν αποθηκεύει πληροφορίες σε κανένα μέρος, αλλά τις διανέμει σε ένα δίκτυο peer-to-peer.

Αυτή η μέθοδος είναι ένας αλγόριθμος συναίνεσης σύμφωνα με τον οποίο οι συμμετέχοντες στο blockchain καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του καθολικού. Η απόδειξη εργασίας (Proof of Work) και η απόδειξη συμμετοχής (Proof of Stake) είναι δύο κοινές μέθοδοι συναίνεσης.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του δημόσιου blockchain είναι ότι είναι εντελώς ανεξάρτητo από οργανισμούς. Αν για παράδειγμα ένας οργανισμός πάψει να υπάρχει, το δημόσιο blockchain θα εξακολουθεί να λειτουργεί, εφόσον υπάρχουν υπολογιστές συνδεδεμένοι σε αυτό.

Ένα μειονέκτημα είναι ότι, μια δημόσια αλυσίδα μπλοκ δεν διαθέτει μηχανισμούς αδειών χρήστη για την απόκρυψη δεδομένων από συγκεκριμένες οντότητες. Επίσης, όταν υπάρχει πολλή δραστηριότητα σε ένα blockchain, μπορεί να χρειαστεί χρόνος για την επεξεργασία των συναλλαγών, και τα τέλη δικτύου μπορεί να εκτοξευθούν στα ύψη.

Ιδιωτικά δίκτυα blockchain (Private blockchain networks): Τα ιδιωτικά δίκτυα blockchain όπως άλλωστε υποδηλώνει και το όνομα τους, επιτρέπουν μόνο σε λίγους επιλεγμένους συμμετέχοντες να ενταχθούν σε αυτό, μόνο μέσω αυθεντικών και επαληθευμένων προσκλήσεων.

Έτσι, ένα ιδιωτικό blockchain ελέγχει ποιος μπορεί να συμμετέχει στο δίκτυο, να εκτελεί πρωτόκολλα συναίνεσης και να διατηρεί το κοινό καθολικό.

Ενώ λειτουργεί σαν ένα δημόσιο δίκτυο blockchain, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί peer-to-peer συνδέσεις και αποκέντρωση, δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να συμμετέχει και να παρέχει υπολογιστική ισχύ.
Είναι κλειστές, ασφαλείς βάσεις δεδομένων που παρέχουν πρόσβαση μόνο σε λίγους
συμμετέχοντες για την πραγματοποίηση συναλλαγών, ή τον έλεγχο ταυτότητας ρυθμίσεων.

Συνήθως οι ιδιωτικές αλυσίδες μπλοκ, λειτουργούν σε ένα μικρό δίκτυο μέσα σε μια εταιρεία ή ένα οργανισμό. Είναι επίσης γνωστά ως επιτρεπόμενα blockchains ή εταιρικά blockchains.

Τα πλεονεκτήματα του ιδιωτικού δικτύου είναι για παράδειγμα, ένας οργανισμός που δημιουργεί ένα ιδιωτικό δίκτυο blockchain μπορεί να καθορίσει ποιοι κόμβοι μπορούν να προβάλουν, να προσθέσουν ή να αλλάξουν δεδομένα. Μπορεί επίσης να αποτρέψει από τρίτους την πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες.

Υπάρχουν όμως και βασικά μειονεκτήματα για τα ιδιωτικά δίκτυα blockchain. Ένα από αυτά περιλαμβάνει τον αμφιλεγόμενο ισχυρισμό ότι δεν είναι αληθινά, καθώς η βασική τους φιλοσοφία είναι η αποκέντρωση. Είναι επίσης πιο δύσκολο να επιτευχθεί πλήρως η εμπιστοσύνη στις πληροφορίες, καθώς οι κεντρικοί κόμβοι είναι αυτοί που καθορίζουν τι ισχύει.

Επιτρεπόμενα δίκτυα Blockchain (Permissioned or Hybrid Blockchain Network): Δεδομένου ότι, τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά blockchain έχουν ορισμένα μειονεκτήματα, η υβριδική τεχνολογία blockchain συγκεντρώνει τα οφέλη και των δύο.

Το υβριδικό δίκτυο blockchain είναι ένας μοναδικός τύπος τεχνολογίας blockchain, που συγχωνεύει στοιχεία τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού blockchain.

Tο υβριδικό blockchain αποτελείται από τη δημόσια αλυσίδα μπλοκ στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι, και ένα ιδιωτικό δίκτυο (αναφέρεται επίσης ως επιτρεπόμενο δίκτυο) που περιορίζει τη συμμετοχή σε όσους προσκαλούνται από έναν κεντρικό φορέα.

Το νόημα μιας εξουσιοδοτημένης αλυσίδας μπλοκ, είναι η χορήγηση ειδικών αδειών σε κάθε συμμετέχοντα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες και να χειρίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες.

Οι συναλλαγές και οι εγγραφές σε μια υβριδική αλυσίδα μπλοκ γίνονται ιδιωτικές, αλλά μπορούν να επαληθευτούν όταν απαιτούνται, όπως με την ενεργοποίηση της πρόσβασης μέσω ενός έξυπνου συμβολαίου. Οι προσωπικές πληροφορίες διατηρούνται εντός του δικτύου αλλά εξακολουθούν να είναι επαληθεύσιμες.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του υβριδικού blockchain είναι ότι, περιλαμβάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες συναλλαγών και απόρρητο των δεδομένων. Ένα υβριδικό blockchain προστατεύει επίσης το απόρρητο, αλλά επιτρέπει και την επικοινωνία με τρίτα μέρη. Ένα άλλο πλεονέκτημα του υβριδικού blockchain είναι ότι μειώνει το κόστος συναλλαγών.

Δεδομένου ότι η επαλήθευση σε ένα ιδιωτικό και ένα δημόσιο blockchain μπορεί να είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, οι κόμβοι με επιρροή στο blockchain, μπορούν κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν την αρχή για την επαλήθευση των κόμβων συναλλαγής. Με αυτον τον τρόπο κάνουν τη διαδικασία πιο διαφανή. Αυτό βοηθά στη μείωση του κόστους συναλλαγής, καθώς δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς άλλα συστήματα blockchain για να επαληθεύσει τη διαδικασία συναλλαγής.

Το μειονέκτημα του υβριδικού δικτύου ωστόσο, είναι ότι δεν είναι όλοι σε θέση να εφαρμόσουν το υβριδικό blockchain, τουλάχιστον αποτελεσματικά. Επίσης, αυτός ο τύπος blockchain δεν είναι εντελώς διαφανής, επειδή οι πληροφορίες μπορούν να θωρακιστούν.

Κατασκευασμένα από κοινοπραξία δίκτυα blockchain (Consortium Blockchain Network): Αυτός ο τύπος blockchain ανήκει και διαχειρίζεται μια ομάδα ατόμων, συναδέλφων ή οργανισμών και λειτουργεί ως ένα κεντρικό σύστημα. Ακολουθεί μια υβριδική μέθοδο αποκέντρωσης μαζί με μια διαχειριστική αρχή.

Σε σύγκριση με τα ιδιωτικά blockchain, αυτά τα blockchain είναι πιο αποκεντρωμένα καθώς η εξουσία μοιράζεται σε λίγους οργανισμούς. Πολλές οντότητες κάτω από αυτό το δίκτυο, έχουν ένα δίκτυο για προβολή και κοινή χρήση πληροφοριών.

Τράπεζες, μεγάλοι οργανισμοί, και κυβερνητικά ιδρύματα, χρησιμοποιούν blockchain κοινοπραξιών για την πραγματοποίηση καθημερινών συναλλαγών.

Τα πλεονεκτήματα αυτού του δικτύου είναι ότι, οι πληροφορίες για την αλυσίδα δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό. Μόνο οι συμμετέχοντες αυτού του δικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.

Επίσης, σε αυτό το blockchain, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι γνωστός και επαληθευμένος. Ο έλεγχος ταυτότητας πραγματοποιείται για τη μείωση των κινδύνων των δεδομένων, και των απειλών για το απόρρητο. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρεώνει τέλη υπηρεσιών ή συναλλαγών στους συμμετέχοντες του.

Ένα από τα μειονεκτήματα αυτού του δικτύου είναι ότι είναι δύσκολο να καθιερωθεί καθώς απαιτείται συνεργασία μεταξύ μιας ομάδας οργανισμών για να διατηρηθεί σε τάξη.
Επίσης όταν υπάρχει αύξηση των συμμετεχόντων, η αναβάθμιση των πρωτοκόλλων αποτελεί συχνά πρόβλημα σε αυτό το δίκτυο.

 

Πώς χρησιμοποιείται το Blockchain για το Bitcoin;

Το δίκτυο Bitcoin είναι το πρώτο αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο που βασίζεται στην τεχνολογία του blockchain.

Το Bitcoin είναι το πρώτο κρυπτονόμισμα που κυκλοφόρησε το 2009 ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Ο δημιουργός του Bitcoin εξακολουθεί να είναι άγνωστος, αν και το 2008 στη λευκή βίβλο του Bitcoin (Whitepaper) που δημοσιεύτηκε, δημιουργός ήταν ο Satoshi Nakamoto.

Το κορυφαίο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, βασίζεται στην τεχνολογία blockchain, καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται από δύο μέρη: τον αποστολέα και τον παραλήπτη.

Μόλις σταλεί η συναλλαγή, οι εξορύκτες ανταγωνίζονται για την επίλυση αυτής της συναλλαγής. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται διαδικασία απόδειξης εργασίας (Proof of Work- PoW).

Η διαδικασία απόδειξης εργασίας, είναι ένας μηχανισμός συναίνεσης που χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει ότι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο, υπολογίζουν έγκυρους αλφαριθμητικούς κωδικούς. Στην συνέχεια προσπαθούν να επαληθεύσουν τις συναλλαγές bitcoin και να προσθέσουν το επόμενο μπλοκ στο blockchain. Οι εξορύκτες επικυρώνουν τις συναλλαγές και ανταγωνίζονται για τη δημιουργία νέων μπλοκ στο δίκτυο.

Οι εξορύκτες οι οποίοι επικυρώνουν πρώτοι τις συναλλαγές μπορούν να προσθέσουν το πιο πρόσφατο μπλοκ συναλλαγών στο blockchain του Bitcoin. Λαμβάνουν επίσης ανταμοιβές Bitcoin με τη μορφή νέων κερμάτων και χρεώσεων συναλλαγών. Ο αλγόριθμος απόδειξης εργασίας που χρησιμοποιεί το Bitcoin, στοχεύει στην προσθήκη ενός νέου μπλοκ κάθε 10 λεπτά. Τα κρυπτονομίσματα τα οποία χρησιμοποιούν το Proof of Work είναι, το Bitcoin, το Litecoin, το Dogecoin.

Σε αντίθεση τώρα με το bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω τα οποία χρησιμοποιούν το Proof of work, άλλα κρυπτονομίσματα όπως το Ethereum, Cardano, Solana, Monero κ.α. χρησιμοποιούν το Proof of Stake.

Το Proof of Stake (PoS) είναι ένας τύπος αλγορίθμου που στοχεύει στην επίτευξη κατανεμημένης συναίνεσης σε ένα blockchain. Αυτή η μέθοδος έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη της απάτης σε κρυπτονομίσματα, πληρώνοντας τους χρήστες για να εγγυηθούν τη νομιμότητα των συναλλαγών.

Όταν ένα κρυπτονόμισμα χρησιμοποιεί απόδειξη συμμετοχής (PoS), αυτό σημαίνει ότι βασίζεται σε μια μέθοδο γνωστή ως “ποντάρισμα” και όχι εξόρυξη. Το ”ποντάρισμα” είναι ένας τρόπος για να κερδίσει παθητικό εισόδημα βοηθώντας στη λειτουργία ενός δικτύου blockchain.

Και ενώ το Proof of Work είναι το πιο γνωστό μοντέλο συναίνεσης εργασίας ,το Proof of Stake φαίνεται να είναι το εναλλακτικό μοντέλο το οποίο έχει αρχίσει να καταλαμβάνει εξέχουσα θέση.

Αυτό συμβαίνει γιατί το εναλλακτικό μοντέλο Proof of Stake, μπορεί να μειώσει τη χρήση ενέργειας δεδομένων και των κλιματολογικών συνθηκών, καθώς επίσης μπορεί να αυξήσει και τα επίπεδα ασφάλειας του δικτύου.

Ποιο είναι το μέλλον της τεχνολογίας blockchain;

Το μέλλον του διαδικτύου έχει γίνει αντικείμενο πολλών εικασιών και συζητήσεων τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία του blockchain όμως, ήρθε για να μείνει.

Η δημοφιλής εταιρεία τεχνολογίας IBM έχει επενδύσει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία blockchain.

Το blockchain, έχει φέρει την επανάσταση στους τομείς της χρηματοδότησης μέσω της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (Decentralized Finance – DeFi).

To Decentralized Finance (DeFi) αναφέρεται σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες blockchain. Αποτελείται από εφαρμογές και πρωτόκολλα peer-to-peer που έχουν αναπτυχθεί σε αποκεντρωμένα δίκτυα blockchain και δεν απαιτούν δικαιώματα πρόσβασης.

Σε θέματα χρηματοοικονομικών λοιπόν, η τεχνολογία blockchain παρέχει απόλυτη αποτελεσματικότητα όσον αφορά την παρακολούθηση των οικονομικών ιδιοκτησιών. Παρέχει ένα διαφανές λογιστικό σύστημα, καθιστώντας ακόμα πιο εύκολη την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της εισροής και εκροής μετρητών.

Σε θέματα cloud storage με την επιτυχή εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain, η αποθήκευση cloud μπορεί να γίνει εξαιρετικά ασφαλής έναντι των επιθέσεων. Αντίστοιχα με άλλες δημοφιλείς τεχνολογίες, το blockchain θα βρει επίσης το δρόμο του και στην αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης.

Δείτε το παρακάτω βίντεο για καλύτερη κατανόηση:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

To Bitcoin εκτόξευσε τη μετοχή της MicroStrategy κατά 300% το 2023

Κέρδη της τάξης του 337% σημείωσε το 2023 η...

Ποια κρυπτονομίσματα θα ήταν καλή ιδέα να προσθέσετε στη λίστα σας για τα Χριστούγεννα;

Τις τελευταίες εβδομάδες, η συνολική αγορά κρυπτονομισμάτων έχει σημειώσει...

Έρχεται άνοδος για Bitcoin, χρυσό και ασήμι

Όταν η Fed θα κάνει τη στροφή στη νομισματική...

Η “ανατομία” 5 κρυπτονομισμάτων: Να αγοράσετε, να πουλήσετε ή να κρατήσετε;

Κρύο-ζέστη οι τελευταίες ημέρες για την αγορά κρυπτονομισμάτων. Το μεγαλύτερο...

Γιατί η SEC μήνυσε το ανταλλακτήριο Kraken

Παρά την κριτική που έρχεται από την κοινότητα των...

Μπορεί η BlackRock να «εκτοξεύσει» τα κρυπτονομίσματα;

Οι νέες - ξανά - πληροφορίες ότι ο επενδυτικός...